Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Warunki udziału
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Szkolenie jest bezpłatne, otwarte dla kobiet pełnoletnich, legitymujących się polskim obywatelstwem, również z resortu obrony narodowej. Ponadto, kandydatki na nasze szkolenie powinny deklarować się dobrym stanem zdrowia oraz chęcią zdobywania nowych umiejętności.

 

 

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedstawienie przez ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. Otrzymanie certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia możliwe jest w przypadku frekwencji na minimum 6 zajęciach. W zajęciach mogą wziąć udział Panie, które nie uzyskały certyfikatu ukończenia I edycji szkolenia.

UCZESTNICZKI SZKOLENIA ZOBLIGOWANE SĄ DO:

1. Posiadania i przedstawienia (jest zasadne i wskazane) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz (samoobrony). Zaświadczenie może być wydane przez lekarza internistę lub przez lekarza medycyny sportowej.
2. Złożenia podczas pierwszych zajęć pisemnego oświadczenia* o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do jednostki wojskowej w, której odbywać się będzie szkolenie (instruktorów prowadzących zajęcia) w przypadku powstania kontuzji lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego (ewentualnie) podczas prowadzenia przez przedstawicieli MON  praktycznych zajęć z walki wręcz.
3. Posiadania indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków obejmującego cały okres trwania szkolenia i przekazania kopii tego dokumentu organizatorowi zajęć**.
4. Posiadania strojów sportowych do realizacji zajęć (dres i halowe obuwie sportowe).
5. Przestrzegania ogólnodostępnych zasad i regulaminów korzystania z wojskowych obiektów sportowych.
6. Podporządkowania się żołnierzom prowadzącym zajęcia w zakresie realizowanego programu szkolenia.
7. Poruszania się w grupach zorganizowanych po terenie koszar pod nadzorem osób do tego upoważnionych.
8. Przyjęcie systemu kontaktowego prowadzenia zajęć przez instruktora.
9. Korzystania z pomocy na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku powstania ewentualnych urazów fizycznych.
10. Przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i niepaleniu tytoniu w miejscach do tego niedostosowanych.
11. Przyjęcia zasady, że zgłoszenie się na zajęcia z walki wręcz (samoobrony) jest jednocześnie potwierdzeniem i akceptacją obowiązującego regulaminu.

ZAPRASZAMY!


* Oświadczenie o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do Ministerstwa Obrony Narodowej…

** Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie kandydatki mogą przesłać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w formie skanu na adres mailowy Wojskowej Komendy Uzupełnień lub Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, do którego wcześniej wysyłały swój akces przystąpienia do projektu.

 

 

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus