Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Instytucje NATO w Polsce
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, Centrum Szkolenia Sił Połączonych, NATO Force Integration Unit, Centrum Eksperckie NATO ds. Policji Wojskowych w Bydgoszczy

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni (ang. Multinational Corps Northeast, MNC NE) w Szczecinie został powołany w 1998 r. przez Polskę, Niemcy i Danię. Stanowi on element tzw. Struktury Sił NATO, czyli narodowych lub wielonarodowych dowództw wojskowych udostępnionych na potrzeby Sojuszu. Obecnie, w związku z adaptacją NATO do aktualnych wyzwań, znaczenie i rola Korpusu rosną.

Korpus posiada zdolności konieczne do realizacji zadań wynikających z sojuszniczego Planu Działań na rzecz Gotowości, m.in. dowodzenie siłami tzw. szpicy oraz siłami wzmocnienia, koordynowanie Jednostek Integracji Sił NATO (ang. NATO Force Integration Units, NFIU). W czerwcu 2017 roku osiągnie zdolności wymagane dla wielonarodowego korpusu NATO sił wysokiej gotowości. Obecnie w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim służą żolnierze z 25 krajów. Oprócz przedstawicieli trzech państw założycielskich, w skład Korpusu wchodzą żolnierze z 20 państw członkowskich NATO (Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii), a także państw partnerskich Sojuszu: Finlandii i Szwecji. Obecnie Korpusem dowodzi gen. broni Manfred Hofmann, reprezentujący Niemcy, jego zastępcą jest Polak, gen. bryg. Krzysztof Król, a szefem sztabu gen. bryg Per Orluff Knudsen z Danii.

Strona www: http://mncne.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/hqmncne?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/hqmncne

 

Centrum Szkolenia Sił Połączonych

Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre - JFTC) zostało utworzone w roku 2004 i bardzo szybko zaczęło odgrywać znaczącą rolę w sieci szkoleń podległej Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji (Allied Command Transformation). Jest jednym z dwóch centrów szkoleniowych NATO na świecie.

W roku 2009 JFTC przeniosło się do wybudowanego specjalnie na jego potrzeby nowoczesnego obiektu z zaawansowaną infrastrukturą informatyczną. Będąc w stanie wesprzeć ćwiczenia do poziomu korpusu, Centrum jest elastycznym, a także wydajnym pod względem kosztów ośrodkiem szkoleniowym realizującym zadania na potrzeby aktualnych operacji NATO, nowych wyzwań Sojuszu, jego gotowości i procesów certyfikacji. W ciągu zaledwie 12 lat od powstania JFTC dowiodło, poprzez prowadzone szkolenia, konferencje i kursy, że jest kluczowym elementem zdolności szkoleniowej NATO.

W JFTC pracuje obecnie około 160 oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych z 16 krajów członkowskich Sojuszu oraz dwóch krajów Partnerstwa dla Pokoju.

Motto JFTC, „Trasformacja poprzez szkolenie”, odzwierciedla jego misję. Centrum odgrywa kluczową rolę w transformacji NATO poprzez realizację szkoleń poprzedzających wyjazdy na misję, wspieranie bieżących operacji i nowych wyzwań Sojuszu, a także pełniąc funkcję platformy dla eksperymentów, testów i rozwoju interoperacyjności.

Przed rokiem 2014 priorytetem dla JFTC były szkolenia dla personelu udającego się na misję ISAF. Obecnie centrum nadal skupia się na przygotowywaniu żołnierzy przed ich wyjazdem do Afganistanu prowadząc szkolenia dla misji Resolute Support.

JFTC jest również główną siedzibą dorocznego Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej (CWIX) NATO. Bierze w nim udział około 1000 uczestników z ponad 20 państw członkowskich NATO, krajów partnerskich, a tekże wielu dowództw i agencji NATO.  Swoim zaangażowaniem w realizację tego przedsięwzięcia JFTC przyczynia się rozwoju potencjału oraz interoperacyjności pomiędzy państwami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi.

JFTC aktywnie wspiera również ćwiczenia dla Struktury Dowódczej NATO/ Struktury Sił NATO umożliwiając prowadzenie ćwiczeń certyfikacyjnych dla dowództw NATO i narodowych. Dysponuje także wykwalifikowanymi zespołami szkoleniowymi, które służą swoim wsparciem innym jednostkom. Jednocześnie centrum intensywnie pracuje nad zupełnie nowymi przedsięwzięciami. W roku 2016 powierzono mu wiodącą rolę w pierwszym ćwiczeniu NATO-Gruzja oraz w realizacji szkoleń dla zespołu doradczo-łącznikowego NATO dla Kosowa.

JFTC znajduje się w samym sercu aspiracji i transformacji NATO. Znaczenie szkoleń będzie niewątpliwie rosło, a JFTC pozostanie w centrum rozwoju zdolności i interoperacyjności Sojuszu.

Strona www:  http://www.jftc.nato.int/

 

NATO Force Integration Unit

Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce (Nato Force Integration Unit, NFIU) usytułowana jest w garnizonie Bydgoszcz. Głównym zadaniem i celem NFIU jest zapewnienie i umożliwienie szybkiego przemieszczenia Połączonych Sił Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF)  oraz Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF) w celu zwiększenia możliwości reakcji Sojuszu.

Działanie NFIU opiera się na natowskich standardach. Jednostka składa się z grupy dowódcy oraz podległych wydziałów i sekcji. Połowę stanowisk obsadzona jest przez żołnierzy polskich, a druga przez żołnierzy NATO, którzy w ramach deklaracji członkowskich zdeklarowały chęć dołączenia do jednostki.

Na szczycie NATO w Walii  we wrześniu 2014 roku przywódcy Sojuszu zadecydowali o wzmocnieniu wspólnej obrony Państw Traktatu. Stworzyli i zatwierdzili Plan Działań na Rzecz Gotowości Sojuszu (Readiness Action Plan, RAP ), który dostarcza obszerny pakiet środków do użycia jako odpowiedź na zagrożenie bezpieczeństwa granic Sojuszu. Miedzy innymi, zatwierdzono utworzenie sześciu jednostek (NATO Force Integration Units- NFIU’s) w Polsce, Bułgarii,  Rumuni, Estonii, Litwie i Łotwie.  10-ego kwietnia Dowódca JFC Brunssum podpisał "Implementation plan" dla czterech nowotworzonych NFIU’s. W czerwcu 2015 personel polskiego NFIU wziął udział w ćwiczeniu "Szlachetny Skok-15" (Noble Jump-15"). Po raz pierwszy Połączone Siły Bardzo Wysokiej Gotowości zostały przemieszczone i prowadziły manewry taktyczne w ramach nowej struktury (VJTF). Pierwszego września decyzją Rady Północnoatlantyckiej  (North Atlantic Council, NAC) jednostki NFIU zostały oficjalnie aktywowane.

Strona www: https://www.jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nfiu-poland

Facebook: https://www.facebook.com/NATO-Force-Integration-Unit-Poland-470403323145769/

Twitter: https://twitter.com/NFIU_POL

 

Centrum Eksperckie NATO ds. Policji Wojskowych w Bydgoszczy

NATO Military Police Centre of Excellence (MP COE)

Centrum Eksperckie NATO ds. Policji Wojskowych w Bydgoszczy zostało utworzone 11 grudnia 2013 r. Ma status międzynarodowej organizacji wojskowej, a jego państwem ramowym jest Polska. MP COE tworzy obecnie dziesięć państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niespełna pół roku po utworzeniu, 28 maja 2014 r. Komitet Wojskowy Rady Północnoatlantyckiej dokonał certyfikacji i akredytacji MP COE

Centrum wypełnia rolę tzw. Department Head, czyli instytucji wiodącej w koordynacji wszystkich procesów edukacji i szkolenia Policji Wojskowych w NATO, jak również państw partnerskich przy udziale podmiotów militarnych i cywilnych, w zakresie ujętym w Sojuszniczym Strategicznym Planie Szkolenia (Military Policing Strategic Training Plan, October 2015).

MP COE jest instytucją wiodącą w obszarze systemu zbierania doświadczeń (lessons learned) w zakresie działań policji wojskowych NATO. Swoje zadanie realizuje poprzez przewodniczenie i koordynowanie prac MP Lessons Learned Capability Team (w ramach NATO MP Panel – Land Operations Working Group), prowadzenie NATO MP Lessons Learned Community of Interest, pod auspicjami Joint Analysis Lessons Learned Centre, organizowanie dorocznej konferencji i warsztatów NATO MP Lessons Learned Community of Interest oraz tworzenie i administrowanie portalu internetowego MP Lessonss Learned Portal.

MP COE to instytucja wiodąca w dziedzinie systematyzowania i definiowania terminologii w obszarach działania policji wojskowych NATO. Przewodniczy i koordynuje prace MP Terminology Team (w ramach NATO MP Panel – Land Operations Working Group). Dodatkowo centrum opracowuje kursy dedykowane dla policji wojskowych NATO w sojuszniczym systemie kształcenia i szkolenia na odległość, e-learning

Centrum tworzy obecnie 10 państw NATO. Są to:Polska (państwo ramowe) oraz Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Rumunia, Słowacja (państwa sponsorujące). W 2017 roku MP COE najprawdopodobniej poszerzy grono państw sponsorujących, o status państwa ramowego zabiegają Węgry.

Strona internetowa www: http://www.mpcoe.org/

Facebook www: https://www.facebook.com/natompcoe/

Twitter www: https://twitter.com/MP_CoE

 

Centrum Eksperckie NATO ds. Kontrwywiadu w Krakowie

Misją Centrum jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze.

Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu NATO. Centrum będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji Sojuszu, uwzględniając obecne i przyszłe zagrożenia dla państw członkowskich. Nie bez znaczenia jest również działalność Centrum związana ze zbieraniem doświadczeń i wypracowaniem właściwych rozwiązań w zakresie kontrwywiadu NATO.

Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim funkcjonują 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach, w tym trzy w Niemczech, po dwa w Holandii, Włoszech i Polsce, jedno w Bułgarii, Czechach, na Łotwie i Słowacji, we Włoszech i w Rumunii. Główna siedziba CEK NATO jest zlokalizowana w Krakowie i stanowi główną bazę dydaktyczno-szkoleniową oraz administracyjną. Dodatkowo Centrum korzystać będzie z obiektów Ośrodka Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lešt na Słowacji, stanowiącego bazę treningową.

W dniach 17–18 października 2016 r. w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu został przeprowadzony audyt zespołu oficerów Dowództwa ds. Transformacji NATO (Norfolk w USA), który potwierdził osiągnięcie zdolności Centrum do realizacji zadań zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji funkcjonowania.

Powstanie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO stanowiło inicjatywę Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch.

>>> Przeczytaj również: CEK NATO uzyskało akredytację

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus