Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Oficjalne wystąpienia
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Przemówienie Jego Ekscelencji Premiera Rzeczpospolitej Jerzego Buzka na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, Ceremonia Podniesienia Flagi - 16 marca 1999 r.

Panie Sekretarzu Generalny,
Panie i Panowie,

Czuję się zaszczycony, że mogę mówić do Państwa na pierwszym spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej składającej się teraz z 19 członków. Od dziś rano czeska, węgierska i polska flaga będą powiewać obok flag innych państw członkowskich. Polacy często mają odmienne opinie w różnych kwestiach. Jednak, jeśli chodzi o tak ważne sprawy jak członkostwo w NATO prezentujemy niemal całkowicie jednolite stanowisko. Dzisiejszy sukces jest ukoronowaniem osiągnięć Polaków.

Panie i Panowie,

Dziś świętujemy udział w najskuteczniejszej strukturze polityczno-wojskowej łączącej najsilniejsze demokracje Europy i Ameryki Północnej. Dziś, stając się członkiem tej struktury, jesteśmy gotowi bronić wszystkich tych wartości, to znaczy nie tylko obrony terytorium, ale także demokracji i poszanowanie praw człowieka  oraz  jesteśmy gotowi promować je w całym regionie euro-atlantyckim. Jak widzimy, to nie tylko wzmocni Sojusz ale przyczyni się do realizacji naszej wizji zjednoczonego kontynentu europejskiego, ściśle powiązanego z Ameryką Północną, wolnego od sztucznych podziałów i "stref wpływów".

Panie i Panowie,

To nie są tylko słowa,
W pełni rozumiemy zobowiązania, które przyjmujemy stając się członkiem Sojuszu. Razem z naszymi Sojusznikami będziemy musieli stawić czoła wszystkim pojawiającym się zagrożeniom dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Przede wszystkim reprezentują oni nowy rozdział w naszej historii. 12 marca wróciliśmy do społeczności, do której zawsze należeliśmy - społeczności, w której zakorzeniona jest nasza kultura, nasze wartości i nasza strategia. Wiele razy daliśmy dowód naszego przywiązania do tych wartości. Można wspomnieć choćby ruch "Solidarność", który wstrząsnął imperium totalitarnym w latach 80-tych.

Po drugie, ten powrót jest ogromnym sukcesem dla mojego kraju. Przeszliśmy długą drogę - drogę, którą można opisać jako walkę o wolność i niepodległość. Była to ścieżka ogromnych wysiłków w kierunku odbudowania i zrestrukturyzowania polskiej państwowości i suwerenności.

Po trzecie, w ciągu ostatniej dekady, po odzyskaniu niepodległości w 1989, zmieniliśmy nasz kraj na kraj prawdziwie demokratyczny. Ustanowiliśmy gospodarkę wolnorynkową, rozwinęliśmy dobre relacje i współpracę ze wszystkimi naszymi sąsiadami, zmieniliśmy nasze instytucje i system obronny dostosowując  je do standardów demokratycznych.

Polska nie wstępuje do NATO z pustymi rękoma. Naszym wkładem jest nie tylko nasze terytorium, ale także nasi ludzie. Duże znaczenie ma również nasz potencjał wojskowy. Stale modernizując nasze siły zbrojne będziemy zwiększać nasz wkład we wspólną obronę i naszą zdolność do udziału w nowych misjach NATO takich jak zapobieganie konfliktom lub ich rozwiązywanie.

Tak więc, polska flaga podniesiona dzisiaj w Brukseli oznacza dla nas także początek nowego etapu na drodze do głębszej i szerszej integracji z Sojuszem. Jesteśmy w pełni świadomi, że musimy kontynuować pracę nad tym, aby uczynić Polskie Siły Zbrojne, system obronny i strategię planowania w pełni interoperacyjnymi z NATO.  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć ten cel najszybciej jak to możliwe. Na początku nowego tysiąclecia chcemy być silnym i rzetelnym Sojusznikiem.

Oprócz swoich obywateli, terytorium i potencjału wojskowego Polska wnosi do Sojuszu także doświadczenia i wnioski wyciągnięte z różnych form współpracy europejskiej. Posiadamy gruntowną wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej. Polska ma teraz okazję jeszcze skuteczniej wnieść wkład w stabilność i dobrobyt naszej części kontynentu oraz pogłębić dialog i współpracę pomiędzy Sojuszem i wszystkimi krajami regionu. Czujemy, że w tym zakresie spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność.

Dlatego też wierzymy, że musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu relacji NATO z Rosją, Ukrainą i innymi partnerami we wschodniej części Europy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przyśpieszyć rozwój relacji dwustronnych z tymi krajami. Polska jest bardzo mocno zainteresowana przełamywaniem starych stereotypów i wzmacnianiem nowo ustanowionych platform dialogu i współpracy ze wszystkimi partnerami.

Wiemy także, że kraje aspirujące do członkostwa w NATO będą na nas patrzeć z nadzieją, że będą mogły się od nas uczyć. Chcielibyśmy zapewnić, że polityka "otwartych drzwi" NATO nabiera konkretnych form i służy poprawie realizacji potrzeb bezpieczeństwa Sojuszu. Będziemy promować wysiłki tych krajów, które z niecierpliwością oczekują na dzień, kiedy ich flagi zostaną podniesione, tak jak flaga Polski, Republiki Czeskiej i Węgier.

Ekscelencje,
Panie i Panowie,
Nasza flaga nie zostałaby podniesiona jako jedna z flag państw członkowskich Sojuszu gdybyście Państwo nie rozumieli naszych aspiracji. Wola poszerzenia Sojuszu i Wasza pomoc uczyniła ten moment możliwym. W imieniu Polaków pozwólcie mi wyrazić naszą wdzięczność wobec tych, którzy wspierali nasza walkę o uzyskanie członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Po wielu latach zmagań o wolność i suwerenność, Polacy formalnie dołączyli do społeczności Północnoatlantyckiej. Pozwólcie mi Państwo zapewnić Was, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego pojedynczego członka NATO oraz za interesy całego Sojuszu. Pod tymi flagami, powiewającymi na wietrze, pozwólcie mi powiedzieć:

Możecie na nas liczyć.
Możecie liczyć na Polskę

Oświadczenie powitalne Rady Północnoatlantyckiej skierowane do trzech nowych państw członkowskich - 12 marca 1999 r.

Dziś otwiera się nowy rozdział w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego i Europy. Rada Północnoatlantycka wita serdecznie trzech nowych Sojuszników - Republikę Czeską, Polskę i Węgry, którzy dziś formalnie dołączyli do Organizacji Traktatu Waszyngtońskiego. W przyszłym tygodniu, we wtorek 16 marca, będziemy gościć tu, w Brukseli premierów Republiki Czeskiej, Polski i Węgier. Podczas ceremonii powitalnej ich flagi zostaną podniesione obok flag pozostałych państw członkowskich. Następnie, premierzy zajmą swoje miejsca przy stole Rady Północnoatlantyckiej jako pełnoprawni Sojusznicy.

Realizując zapisy Traktatu i wnosząc wkład w bezpieczeństwo obszaru Euro-Atlantyckiego Sojusz będzie kontynuować zapraszanie nowych członków. Drzwi NATO pozostaną otwarte dla wszystkich, którzy chcą wnieść wkład do naszej wspólnej wizji trwałego porządku i pokoju opartego na poszanowaniu praw człowieka, wolności i demokracji.

Proces otwarcia Sojuszu na nowe kraje jest częścią strategii Sojuszu mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i stabilności krajów obszaru Euro-Atlantyckiego. Ramy nowego porządku bezpieczeństwa stały się wyraźnie zauważalne. Jest ono oparte na integracji i współpracy, nie na konfrontacji. Dotyczy to bezpieczeństwa wszystkich nie wykluczając nikogo. Kraje europejskie współpracują bliżej, aby całkowicie przezwyciężyć podział Europy.

My, członkowie Rady Północnoatlantyckiej  z niecierpliwością oczekujemy na to, aby pracować wspólnie z Republiką Czeską, Węgrami i Polską w naszym wspólnym dążeniu do uczynienia XXI wieku czasem pokoju i postępu dla wszystkich ludzi.

Przemówienie Sekretarza Generalnego, Dr. Javiera Solany, 16 marca 1999 r.

Panie Premierze Zeman,
Panie Premierze Orban,
Panie Premierze Buzek,
Ekscelencje,
Panie i Panowie,

Dziś witamy Republikę Czeską, Węgry i Polskę jako pełnoprawnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to moment pełen emocji - dla nas, zebranych dziś tutaj, dla Europy oraz dla całej społeczności Euro-Atlantyckiej. Dzisiejszy dzień reprezentuje triumf sprawiedliwości nad historią. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przez zbyt długi czas tego stulecia pozostawały odcięte od społeczności Euro-Atlantyckiej - społeczności demokracji, w której jest ich właściwe miejsce. W tej nowej Europie geografia już nie decyduje o losie państwa. Narody mogą same tworzyć swój los, dokonując swoich własnych wyborów.

Dziś - tutaj - teraz przekraczamy granicę między wizją a rzeczywistością. Historia będzie postrzegać wejście do NATO Republiki Czeskiej, Węgier i Polski jako kluczowy krok w kierunku Europy współpracy i integracji, w kierunku Europy bez linii podziału. Europa rozwija się wspólnie - i jest to proces nieodwracalny. Przykład, jaki dają te trzy kraje będzie silnym bodźcem i zachętą dla pozostałych krajów podzielających te same wartości i ambicje.

Naszych 19 Sojuszników łączy zobowiązanie do wzajemnej obrony bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. Jest to najsilniejsze, najbardziej doniosłe zobowiązanie, jakie jakikolwiek kraj może mieć wobec innego. Republika Czeska, Węgry i Polska konsekwentnie pokazywały, że są na to zobowiązanie gotowe. W zamian mogą one liczyć na solidarność ze strony pozostałych Sojuszników.

Już za kilka miesięcy wejdziemy w nowe stulecie, nowe tysiąclecie. Złe wiatry wojny i konfliktów, które dręczyły Europę przez tak długi czas w ciągu ostatnich stu lat utorowały drogę do stworzenia Euro-Atlantyckiej społeczności wspólnych wartości i interesów. Jednakże, choć dzisiejsze rozszerzenie zamyka jeden rozdział, to także otwiera nowy. Ta podróż, nasza wspólna podróż jest daleka od zakończenia. My - Sojusz dziewiętnastu krajów - musimy kontynuować pracę na rzecz pokoju i stabilizacji na kontynencie; musimy umacniać wartości demokratyczne i stać na straży; musimy uczynić partnerstwo i współpracę podstawą naszego europejskiego bezpieczeństwa, bazując na sukcesie Partnerstwa dla Pokoju i Rady Partnerstwa Euro-Atlantyckiego.

Zadania do wykonania są wciąż bardzo liczne. Integracja europejska nadal musi się poszerzać i pogłębiać. Na Bałkanach musi zapanować długoterminowy pokój, nie tylko w wyniku rozwiązania bieżących konfliktów, ale poprzez zbudowanie solidnych podstaw dla dobrobytu w całym regionie. Nadal musimy rozwijać nasze partnerstwo z Rosją - aby zbudować relacje oparte na zaufaniu i współpracy, które są kluczowe dla bezpieczeństwa europejskiego. Nasza współpraca z Ukrainą także musi zostać zintensyfikowana, aby pomóc temu ważnemu narodowi znaleźć jego odpowiednie miejsce w nowej Europie. Chcemy stworzyć relacje oparte na zaufaniu z krajami regionu Morza Śródziemnego.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus