Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Strategii i Planowania Obronnego
  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Strategii i Planowania Obronnego uczestniczy w planowaniu rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego oraz odpowiada za definiowanie celów systemu obronnego, programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych, organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach administracji publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny oraz planowanie i rozliczanie działalności w zakresie planu działalności Ministra. Celem Departamentu jest definiowanie kierunków, celów i działań niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu obronnego państwa.

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
dr Piotr Zuzankiewicz

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Planu Reagowania Obronnego
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
a) przeprowadzanie procesu formułowania celów strategicznych dla systemu obronnego państwa,
b) określenie sposobów ich osiągnięcia,
c) monitorowanie i ewaluacja osiągania celów strategicznych rozwoju systemu obronnego państwa;
2) organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach administracji publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym przygotowanie propozycji w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania organów władzy i administracji publicznej;
3) organizowanie procesu programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych, w tym:
a) opracowywanie wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z określeniem poziomu wydatków na jego realizację,
b) organizowanie okresowych przeglądów obronnych w niemilitarnej części systemu obronnego państwa,
c) organizowanie ćwiczeń obronnych o zasięgu regionalnym, jak też współuczestniczenie w przygotowaniu ćwiczeń obronnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym,
d) koordynowanie szkolenia obronnego, w tym organizowanie wyższych kursów obronnych na potrzeby osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej,
e) koordynowanie udziału struktur pozamilitarnych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej,
f) koordynowanie współpracy realizowanej przez Siły Zbrojne i wojska sojusznicze z organami administracji rządowej oraz samorządowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny w ramach obowiązków państwa - gospodarza,
g) organizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowań do militaryzacji i prowadzenia ochrony obiektów podlegających szczególnej ochronie oraz opracowywanie projektów dokumentów rządowych z tym związanych,
h) planowanie, organizowanie i realizowanie zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz koordynowanie działalności ministrów i wojewodów w zakresie planowania przez nich kontroli problemowych;
4) przygotowanie propozycji w zakresie doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa;
5) realizacja procesu planowania i rozliczania działalności Ministra dla działu administracji rządowej obrona narodowa, w tym:
a) przeprowadzanie procesu formułowania celów w ujęciu rocznym,
b) opracowanie projektu wytycznych Ministra do planowania działalności w resorcie,
c) organizacja gry decyzyjnej w celu oceny możliwości wykonania w roku planistycznym wytycznych Ministra do planowania działalności w resorcie obrony narodowej,
d) opracowanie projektu planu działalności Ministra dla działu administracji rządowej obrona narodowa na dany rok,
e) zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów ujętych w planie działalności Ministra,
f) monitorowanie osiągania celów ujętych w planie działalności Ministra i opracowanie sprawozdania z jego wykonania;
6) sprawowanie funkcji koordynatora działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w obszarze określonym odrębnymi przepisami.

Departament Strategii i Planowania Obronnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 304, faks +48 261 874 571
e-mail: dsipo@mon.gov.pl


  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus