Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Prawny
  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Prawny zapewnia pomoc prawną w resorcie, w tym opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych zawieranych w bieżącej działalności resortu, opracowuje projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych przygotowywanych przez inne organy państwowe, udziela porad i sporządza opinie prawne, zapewnia zastępstwo prawne oraz sprawuje nadzór nad organizacją obsługi prawnej w resorcie.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jolanta WASILUK

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) obsługa prawna Ministerstwa, w tym:
a) opracowywanie opinii prawnych (ekspertyz, analiz, wyjaśnień) oraz udzielanie porad prawnych,
b) wykonywanie zastępstwa prawnego w sprawach prowadzonych przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz prowadzenie rejestru spraw, z wyłączeniem zastępstwa przypisanego innym podmiotom,
c) prowadzenie spraw dotyczących informacji prawnie chronionych, realizowanych na wniosek służb specjalnych oraz sądów, prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innych instytucji powołanych do prowadzenia prawnie określonych postępowań,
d) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Ministra oraz innych dokumentów zawierających elementy prawne,
e) redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej,
f) prowadzenie postępowań z projektami założeń projektów ustaw, projektami ustaw i projektami rozporządzeń oraz projektami innych dokumentów rządowych wydawanych z inicjatywy Ministra,
g) sporządzanie i prowadzenie Wykazu prac legislacyjnych Ministra Obrony Narodowej;
2) koordynowanie prac na rzecz:
a) przygotowania  dokumentów na posiedzenia Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) opiniowania projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Rad Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz wykazów prac legislacyjnych,
c) udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, a także interwencje, dezyderaty, opinie, rezolucje, apele, oświadczenia i deklaracje Sejm RP i Senatu RP oraz ich organów, a także posłów i senatorów,
d) uczestnictwa przedstawicieli resortu w obradach Sejmu RP i Senatu RP oraz jego organów;
3) określanie zasadniczych kierunków i zadań w dziedzinie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Departament Prawny
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa
tel. +48 261 871 584, faks +48 261 870 637
e-mail: dp.sekretariat@mon.gov.pl


  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus