Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego opracowuje wytyczne w odniesieniu do prezentowania polityki obronnej państwa, zarówno w międzynarodowych kontaktach bilateralnych, jak i multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem NATO oraz UE.

Przygotowuje analizy, prognozy, plany i wnioski w odniesieniu do międzynarodowych aspektów polityki obronnej i bezpieczeństwa. Uczestniczy w procesach planowania obronnego NATO i UE. Opracowuje propozycje stanowiska resortu w sprawach adaptacji i transformacji obronnej NATO i UE, udziału RP w operacjach poza granicami państwa, a także polityki partnerskiej NATO i współpracy państw trzecich w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP). Planuje i koordynuje udział resortu w rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej. Jest komórką właściwą w resorcie w sprawach negocjowania oraz realizacji porozumień międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, włączając rozbrojenie, nieproliferację broni masowego rażenia oraz środki budowy zaufania i bezpieczeństwa.

Piotr Pacholski
wykonujący zadania Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

• prowadzenie prac analitycznych, opracowywanie ekspertyz, opinii, planów, instrukcji, wniosków i wystąpień oraz formułowanie propozycji stanowiska resortu w odniesieniu do uczestnictwa RP w działaniach NATO i UE oraz rozwoju polityczno-wojskowych inicjatyw w ramach tych organizacji, w szczególności wzmocnienia i adaptacji Sojuszu Północnoatlantyckiego do nowej sytuacji bezpieczeństwa, wynikającej z kryzysu rosyjsko-ukraińskiego;
• koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych RP wynikających z członkostwa w tych organizacjach;
• koordynacja udziału RP w procesie planowania obronnego w ramach NATO i UE;
• prowadzenie analiz oraz formułowanie propozycji stanowiska resortu w odniesieniu do rozwoju współpracy polityczno-wojskowej z sojusznikami (w formułach sojuszniczej, wielostronnej i dwustronnej), w tym dotyczącej zapewnienia obecności elementów sił zbrojnych tych państw na terytorium RP;
• formułowanie propozycji stanowiska resortu w sprawie uczestnictwa w operacjach poza granicami państwa;
• formułowanie propozycji stanowiska resortu w sprawie wybranych negocjowanych umów międzynarodowych;
• opracowywanie propozycji stanowiska resortu w kwestiach dotyczących współpracy NATO z państwami partnerskimi.
• opracowywanie propozycji stanowiska resortu w kwestiach dotyczących współpracy UE z państwami trzecimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;
• monitorowanie procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym: kształtowania się polityki obronnej kluczowych państw, rozwoju zagrożeń, kryzysów i konfliktów oraz reakcji na nie społeczności międzynarodowej. Formułowanie propozycji stanowiska resortu, ekspertyz, opinii, analiz, wniosków i wystąpień w odniesieniu do wyżej wymienionych zjawisk;
• koordynacja współpracy obronnej w ramach mechanizmów regionalnych (Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Grupa Północna);
• wypracowywane stanowiska resortu w kwestii kontroli zbrojeń, koordynowanie i realizacja w resorcie zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych w tym zakresie;
• identyfikowanie interesów bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrony przeciwrakietowej, opracowywanie propozycji sposobów ich realizacji, planowanie i koordynowanie współpracy resortu w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony przeciwrakietowej, wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień wykonawczych;

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 616, 261 874 264, faks +48 261 846 914
e-mail: dpbm@mon.gov.pl


 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus