Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Ochrony Informacji Niejawnych
 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Ochrony Informacji Niejawnych jest w resorcie pionem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz koordynuje i nadzoruje realizację zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych przez piony ochrony jednostek organizacyjnych oraz Sił Zbrojnych. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz określa generalne, organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów służących do ochrony tych informacji w resorcie.

Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Łukasz Rymkiewicz

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, funkcjonujących w Ministerstwie;
 • realizacja zadań związanych z akredytacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", funkcjonujących w Ministerstwie oraz rozległych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", dla których organizatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Ministerstwie, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w resorcie, organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli okresowych stanu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie;
 • organizowanie systemu przepustkowego w obiektach Ministerstwa oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających pozostających we właściwościach Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, wobec osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie;
 • przygotowywanie decyzji Ministra w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa;
 • opracowywanie programów szkoleń, prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie;
 • organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów systemów teleinformatycznych, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także organizowanie i realizowanie szkoleń specjalistycznych dla osób przewidzianych na stanowiska lub do pełnienia obowiązków służbowych w kancelariach tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych;
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy podczas realizacji umów zawartych z Ministerstwem albo zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych na rzecz Ministerstwa;
 • koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć realizowanych przez pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych oraz Siłach Zbrojnych, w celu zapewnienia jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w resorcie.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 233, faks +48 261 874 128
e-mail: doin@ron.mil.pl

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus