Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych, a także wskazuje kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje, w imieniu Ministra, nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3).

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Karolina GRENDA

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 • inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej wszystkich komórek zaplecza naukowo-badawczego resortu w zakresie techniki i technologii obronnych, na podstawie średnio i długoterminowych planów rozwoju Sił Zbrojnych, poprzez opracowanie i uaktualnianie "Priorytetowych kierunków badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata..." oraz koordynowanie współpracy resortu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiej Organizacji do spraw Badań i Technologii oraz Dyrektoriatu do spraw Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony;
 • opracowywanie, opiniowanie wniosków o badania naukowe wraz z zadaniem naukowym, w obszarze techniki i technologii obronnych;
 • koordynowanie realizacji programów i projektów realizowanych w Dyrektoriacie Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony oraz opracowywanie wieloletniego i rocznego "Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych";
 • przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych na realizację badań naukowych oraz opracowywanie informacji rzeczowo-finansowej z wykonania badań naukowych w zakresie wydatków realizowanych z rachunku dysponenta części budżetu;
 • nadzór nad zgodnością działań uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;
 • opracowywanie strategii rozwoju szkolnictwa wojskowego, w tym analiza kierunków w tym zakresie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność szkolnictwa wojskowego;
 • opracowywanie koncepcji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, a także koordynowanie procesu doskonalenia językowego w resorcie, w tym organizowanie sesji egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych;
 • planowanie i koordynacja działalności studyjnej, racjonalizatorskiej i wynalazczej w resorcie w zakresie wydatków realizowanych z rachunku właściwego dysponenta części budżetu;
 • przeprowadzanie procedur uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na uczelniach zagranicznych, osobom skierowanym przez Ministra Obrony Narodowej za równorzędne z dyplomami ukończenia studiów wyższych w Polsce;
 • koordynowanie współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw nauki w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów (programów) badawczych wojskowych i cywilnych podmiotów naukowych oraz na zadania wynikające z działalności statutowej i inwestycyjnej instytutów badawczych oraz uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra;
 • koordynowanie dofinansowania realizacji zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra Obrony Narodowej w ramach działalności wspomagającej badania ze środków pozyskanych z budżetu państwa na naukę.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 846 859, faks +48 261 874 789

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus